خروج یاءجوج و ماءجوج

در برخى روایات ، خروج یاءجوج و ماءجوج از نشانه هاى ظهور، دانسته شده  که با دقت در این روایات ، روشن مى شود که ارتباطى به مساءله ظهور ندارند، بلکه بیشتر آنها، ناظر به برپایى قیامت هستند. دو موردى که در قرآن از خروج یاءجوج و ماءجوج یاد شده هم  ، هیچ دلالتى بر این قضیه ندارد.
این ، افزون بر ضعف سند روایات این باب و ضعف دلالت و نارسایى و گاه تناقض آنهاست

/ 0 نظر / 9 بازدید