طلوع ستاره دنباله دار از نشانه هاى ظهور است

در روایات آمده است: مهدى(ع)پس از غیبتى طولانى، همزمان با طلوع ستاره اى سرخ و ویرانى رى و خسف زوراء ظهور مى کند. ستاره اى از مشرق طلوع مى کندکه دنباله درخشانى دارد

طلوع ستاره اى دنباله دار، ملت عرب را به وحشت مى اندازد وآن ستاره اى است که در طرف مشرق ظاهر مى شود و همانند ماه مى درخشد. سپس دنباله اش برمى گردد و نزدیک مى شودکه در سرش به یکدیگر برسد

پر واضح است که ترس و وحشت عرب از ستاره نیست، بلکه از حوادث جانکاهى است که همزمان با طلوع ستاره روى مى دهد. رسول اکرم (ص)مى فرماید: هنگامى که پل در بغداد زده شد و ستاره هاى دنباله دار از مشرق طلوع کرد، درکنارآن پل گروه گروه کشته مى شوند.

 در کتاب روزگار رهایی آمده است: احتمال مى رود که پیامبر (ص)با تعبیر ستاره دنباله دار، هواپیماهاى جنگى را اراده کندکه به دنبال خود دود غلیظى به جاى مى گذارند و شاید منظور همان ستاره دنباله دار باشد که در احادیث فراوانى ازآن بحث شده است و خود، نشانه نزدیک شدن ظهور حضرت بقیة الله (ع)است.

/ 0 نظر / 7 بازدید