آغاز بازگشت و عقب نشینى سفیانى

پس از وقوع معجزه فرو رفتن در زمین ، در مورد لشکر سفیانى در راه مکه ، ستاره بخت سفیانى رو به افول مى گذارد، در حالیکه اختر سعادت حضرت مهدى (ع ) رو به اوج و درخشندگى مى نهد.
روایات ، بعد از وقوع حادثه فرو رفتن لشکریان سفیانى ، نقش نظامى دیگرى را براى او در حجاز ذکر نمى کند. با توجه به اینکه این ماجرا پایان بخش ‍ نقش او در حجاز خواهد بود.

اما احتمال دارد نیروهایى براى او در مدینه باقى بماند که با قواى حکومت (خاندان فلان ) کار زار کند و روایات خاطرنشان مى سازد که حضرت مهدى (ع ) پس از معجزه فرو رفتن قواى دشمن ، با سپاه خود که مشکل از چند ده هزار نفر رزمنده است براى آزاد سازى مدینه راهى آنجا شده و با دشمنان خود در آنجا درگیر مى شود.
به هر حال حضرت مهدى (ع ) مدینه را فتح و حجاز را آزاد و نیروهاى دشمن را منکوب مى سازد و لشکر سفیانى هر کجا که رویاروى او باشد، از حجاز تا عراق و شام ، شکست مى خورد.. روایات یک نبرد یا بیشتر را یاد مى کند که در عراق بین لشکر سفیانى از طرفى و سپاهیان مهدى (ع ) و یاران خراسانى وى از ناحیه دیگر اتفاق مى افتد.

/ 0 نظر / 8 بازدید