درفش سرخ سفیانى

برخى از روایات این مطلب را یاد نموده است ، مانند روایتى که در بحار از امیرمؤ منان (علیه السلام ) ضمن روایتى طولانى نقل شده است :
و آن را نشانه ها و علامتهایى است و خروج سفیانى با درفش ‍ سرخ همراه است و فرمانده آن مردى از قبیله بنى کلب است .

این پرچم سرخ رمز برترى جوئى و سیاست خون آشامى وى مى باشد .

/ 0 نظر / 7 بازدید