کشف هیکل

بر طبق روایتى از امیر مؤمنان على(ع) کشف هیکل یکى از نشانه هاى آخر الزمان است منظور از هیکل، هیکل حضرت سلیمان (ع) است که در عصر آن حضرت، معبد بسیار باشکوهى بود و در شهر بیت المقدس قرار داشت و پایه هاى آن بر روى 360 ستون از مرمر گران بها وکمیاب استوار بود و در آن ده ها سنگ قیمتى، الواح و نوشته هاى شگفت انگیز وجود داشت که هر بیننده اى را مبهوت مى ساخت.

زمین آن از بلور شفاف مفروش بود و آب ها از زیر آن روان بودکه بلقیس آن را دریاچه پنداشت و دامنش را بالا زدکه از روى آب عبورکند و به بارگاه حضرت سلیمان باریابد، پرده داران به او تذکر دادندکه آب ها از زیر یک پوشش بلورین روان است.

/ 0 نظر / 8 بازدید