طلوع خورشید از مغرب

از جمله نشانه هاى ظهور که در روایات به آن اشاره شده ، طلوع خورشید از مغرب است ، وقوع

چنین پدیده اى ، اگر معناى ظاهرى آن مراد باشد، مستلزم در هم ریختن و از هم پاشیدن نظم جهان و تغییر در حرکت منظومه شمسى خواهد بود و این ، با اصول حاکم بر نظام طبیعت ، ناسازگارى دارد. به طور قطع حضرت مهدى (ع )، بر روى همین زمین ، حکومت جهانى خویش را تشکیل مى دهد .

بر این اساس تحقق این نشانه به گونه معجزه ، چنانکه برخى پنداشته اند، میسر نیست ، زیرا معجزه در محدوده نظام حاکم بر طبیعت و جهان صورت مى گیرد .

به نظر مى رسد، منظور از طلوع خورشید از مغرب ، حضرت مهدى است .

فیض کاشانى در توضیح روایاتى در این زمینه مى نویسد :

(( و کاءنه کنى بطلوع الشمس من مغربها فى الحدیث عن ظهوره (ع ) کما یظهر من بعض الاخبار)) .

گویا، طلوع خورشید از مغرب ، کنایه از ظهور حضرت مهدى (ع) است ، همان گونه که از برخى اخبار هم استفاده مى شود.

همان گونه که مرحوم فیض اشاره کرده ، از برخى روایات نیز این مطلب استفاده مى شود. در ذیل رویات صعصعه ، که این حادثه را به عنوان نشانه ظهور معرفى مى کند، جمله اى است که روشنگر این معناست . صعصعة در پاسخ فردى که از منظور امیرالمؤ منین (ع ) از جمله :

(( لا تساءلونى عما یکون بعد ذلک ...)) پرسیده بود، گفت :

(( ان الذى یصلى خلفه عیسى بن مریم هو الثانى عشر من العترة التاسع من ولد الحسین بن على (ع ) و هو الشمس الطالعة من مغربها .))

کسى که حضرت عیسى (ع )، پشت سروى نماز مى گزارد، دوازدهمین نفر از خاندان پیامبر(ص ) و نهمین نفر از فرزندان حسین بن على است و هم اوست خورشیدى که از غروبگاهش طلوع مى کند

/ 0 نظر / 7 بازدید