تلاش سفیانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خود

 با توجه به گسترش آئین اسلام و عظمت یافتن آن تا ظهور حضرت مهدى (علیه السلام ) و با توجه به اینکه جنبش سفیانى در برابر یاوران درفش هاى سیاه و گسترش اسلام ، در حقیقت یک طرح غربى یهودى است ، پژوهشگرى که روایات مربوط به سفیانى را بررسى نماید، دلیلها و نشانه هاى تلاش وى را براین معنى مى یابد از جمله آن خبرها عبارتى است که در نسخه خطى ابن حماد ص 75 آمده است که سفیانى در: اثر عبادت بسیار زردرنگ بنظر مى رسد از این عبارت چنین برمى آید که او خود را به ظاهر متدین نشان مى دهد و البته این حالت طبق روایت دیگرى تنها در آغاز امر او دیده مى شود.
گاهى به جمع بین حالت تدین و نصرانى بودن او در حالیکه صلیب به گردن دارد و از سرزمین غرب مى آید، اشکال مى شود، ولى ما آنچه را که از حالتهاى سیاستمداران مزدور غرب سراغ داریم اشکال را برطرف مى سازد، حتى برخى از آنها به گونه اى با مسیحیان زندگى مى کنند که نمى توان بین آنها فرق گذارد، آنچنان به آنان نزدیک مى گردند که صلیب زرین به ساعت و یا به گردن خود مى آویزند و به هنگام انجام مراسم در کلیساهاى آنها حضور مى یابند.. تا آینکه او را به جهت تظاهر به نماز و دیانت ، فرمانرواى مسلمانان گردانند تا مسلمانان را با این ترفند که وى از خود آنهاست فریب دهد، بلکه عبارت روایت قبل که اهل فضل و دانش ‍ را مى کشد و نابود مى سازد و براى نیل به مقاصد خود، از آنها یارى مى خواهد و هر کس سر باز زند او را به قتل مى رساند حاکى از این است که وى به شدت خواستار این است که به جنبش و حکومت خود رنگ اسلامى و شرعى بدهد.
از این رو علماء را بر آن امر وارد مى سازد و شاید کلمه آنان را نابود مى سازد بجاى کلمه آنان را مى آزماید اشتباه ذکر شده باشد .

/ 0 نظر / 8 بازدید