فراگیر شدن جهان از ظلم و جور

فراگیر شدن ظلم و جور، از نشانه هاى معروف ظهور حضرت مهدى به شمار است . این نشانه ، در روایات بسیار، به چشم مى خورد. در بعضى به همین عنوان کلى ، مورد اشاره قرار گرفته ، چنانکه در روایت معروفى که با سندهاى گوناگون نقل شده آمده :

(( یملاء الله به الارض قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا .))

خداوند، به وسیله ظهور مهدى علیه السلام زمین را پر از عدل و داد مى سازد، پس از آن که از ظلم و ستم پر شده باشد.

یا از حضرت مهدى (عج ) نقل شده :

(( علامة ظهورى کثره الهرج و المرج و الفتن... .)) ))

نشانه آشکار شدن من ، زیاد شدن هرج و مرج و فتنه ها و آشوبهاست .
گاهى نیز، زیاد شدن گناهان و مفاسد اخلاقى و اجتماعى در میان مسلمانان ، به عنوان نشانه هایى نزدیک شدن ظهور پیش گویى است .
علامه مجلسى در باب نشانه هاى ظهور، روایتى را از امام صادق آورده که در آن ، بیش از یکصد نوع گناه و انحراف اخلاقى ، اجتماعى ، اعتقادى و فرهنگى که در دوران عیبت ، دامن گیر جوامع اسلامى مى شود، پیش گویى شده است ، از جمله : رشوه خوارى ، قماربازى ، شراب خوارى ، زیاد شدن زنا، لواط، قطع صلح رحم ، سنگ دل شدن مردمان ، اهتمام مردم تنها به شهوت و شکم ، از میان رفتن شرم ، نپرداختن زکات و خمس ، کم فروشى ، بى اعتنایى به اوقات نماز، آراستن مساجد به زیورآلات ، گزاردن حج به انگیزه هاى مادى و براى غیر خدا، رعایت نکردن احترام بزرگترها، پیروى از ثروتمندان ، صرف کردن سرمایه هاى عظیم در فساد و ابتذال و بى دینى ، چاپلوسى و تملق گویى و... .
زیاد شدن این فسادها و آلودگیها در میان مردم ، در واقع ، نوعى از فراگیر شدن ظلم و جور روى زمین است . البته فساد و گناه ، کم و بیش ، در میان مردم بوده ، مهم ، فراگیر شدن آن است ، به گونه اى که بدیها بر خوبیها، ضدارزشها، بر ارزشها، غلبه مى یابد و لهیب آتش فساد و تباهى ، دامن همه را مى گیرد و جامعه انسانى در باتلاق فساد و انحطاط فرو مى رود.
افزون بر این ، گسترش حاکمیت استکبار در روى زمین در استضعاف و محرومیت قرار گرفتن پیروان حق ، که بر اساس پیش گویى امامان (ع ) در آستانه ظهور پیش خواهد آمد، نمود دیگرى از بى عدالتى و زیاد شدن ظلم و جور است .
در زمان حاضر، سلطه ستمگرانه و غارتگرانه استکبار جهانى و استثمار به غارت ثروتهاى ملتهاى محروم ، طلیعه اى از تحقق این نشانه و فراگیر شدن ظلم و جور است .
یادآورى : سخن از زیاد شدن ظلم و جور و گناه و کم شدن افراد صالح است ، نه این که همه مردم کافر شوند، یا افراد صالح هیچ نباشند. در همان زمان ، که همه جا را تباهى فرا گرفته و ابرهاى تیره گناه سایه افکنده ، افراد پاکباخته ، متعهد و صالحى که زمینه قیام آن حضرت را آماده مى سازند و در حمایت از آن منجى بزرگ ، به جهاد برمى خیزند.
در روایات ، در حالى که از زیاد شدن ستم ، به عنوان نشانه ظهور یاد شده ، به این نکته اشاره شده که جامعه منتظر مهدى ، باید در به پا داشتن ارزشها و مبارزه با ضد ارزشها، تلاش جدى بکند و منتظران ، به تهذیب نفس ‍ بپردازند و... .
شهید مرتضى مطهرى ، روایتى از شیخ صدوق مى آورد مبنى بر این که : منظور از فراگیر شدن ستم ، آن است که هر یک از شقى و سعید، گروه حق و باطل ، به نهایت کار خود مى رسند. ستمکاران و بدکاران ، به نهایت درجه بدى و نابکارى مى رسند و لهیب آتش آنان همه را فرا مى گیرد. در این هنگام ، که صالحان در مظلومیت و استضعاف به سر مى برند و همه راههاى چاره بر آنان بسته مى شود، مهدى (ع ) ظهور مى کند و دنیا را پر از عدل و داد مى کند

/ 0 نظر / 7 بازدید